вторник, 5 ноември 2013 г.

Докато учебни корпуси потъват, се вдигат дискотеки


Преди няколко дни започна да се говори за взето от ръководството на УНСС решение за отдаване под наем  на част от имот, публична държавна собственост, с обща площ - 540 кв.м., представляващ дискотека - бар, намиращ се в стол № 33 в ж.к. "Студентски град" на ул. „Атанас Манчев"1. След затварянето на „Ориент 33“, заведение от същия тип, помещаващо се на горепосоченото място, студенти на университета се надяваха, че вече освободеното помещението ще бъде използвано за създаването на своеобразен студентски център за провеждане на дискусии, с обособена читалня или дори учебни зали. Но отново останаха само с надежди.

За да се убедим все пак в изтеклата информация, отидохме на място. На упоменатата площ по всичко личеше, че тече ремонтна дейност. А от сайтът на УНСС става ясно, че тайният търг за наем на мястото е спечелен, като срокът за наемното отношение се равнява на 10 години. С официална заповед № 2013 от 25.09.2013 г. на ректора Стати Сатев сеопределя и стойността на месечния наем, който се равнява на 7020лв.


Въпреки голямата, която с право можем да наречем изкуствена, загриженост на университетското ръководство за обстановката в Студнтски град и по-специално за наличието на голям брой нощни заведения, ставащи арена на инциденти и сблъсъци, някои от които завършили със смъртни случаи, практиката за отдаване под наем на публична държавна собственост от страна на университета в полза на частни бизнес субекти продължава. Когато играят парите, моралът удобно мълчи.

Животът, който живеем  днес в УНСС е следният – нефункциониращо крило от сградата, в следствие на което учебната програма е преобразувана. Групи и потоци са слети и принудени да провеждат учебни занятия в зали, които нямат достатъчния физически капацитет. Не само че студентите няма да видят нови подобрения на материалната база, които им бяха обещани като резултат от повишаването на таксите, но и ще трябва да се съобразят с новата, ощетяваща качеството на образованието, обстановка в университета. Е, какво пък...Ректорът е помислил за всичко, осигурява ни „отдих и почивка“ в бъдещата дискотека.


Обявяваме се против това имоти, принадлежащи на университета, да се предоставят на частни лица. Още повече, те се използват за питейни заведения, целта им е да носят печалба на наемателите. Смятаме, че Студентски град трябва да бъде място за отдих и самоподготовка на бъдещите вишисти, а не средство за забогатяване на икономически играчи.