За нас

Ние сме неформална, самоорганизирана и самофинансираща се студентска група от Университета за Национално и Световно стопанство. Обявяваме се за качествено и общодостъпно образование.

До този момент не виждаме студентска организация, която да следи за спазването на студентските права и интереси в рамките на нашия университет. Привидно натоварения с тази цел Студентски съвет изпълнява казионна дейност и е изцяло подчинена на академичното ръководство. Доказателство за това е безусловната подкрепа, която организацията даде на ректора във връзка с увеличението на семестриалните такси през пролетта на 2013 година. Поради тези причини смятаме, че Студентски съвет не изпълнява възложената му функция да защитава интересите на обикновения студент.

Категорично се противопоставяме на приватизационните процеси в сферата на образованието, изразяващи се в почти ежегодно повишаване на студентските такси и орязване на издръжката на университетите. По този начин ВУЗ-овете постепенно се превръщат в частни, като финансовата тежест пада върху студента, който се явява като потребител на някаква стока. Така се поставя икономически ценз върху бъдещите кандидат-вишисти. В основен фактор за постъпване в университет се превръща не знанията и подготовката, а икономическото състояние на кандидатите. Смятаме, че пазарните механизми нямат място в областта на образованието.

Като студенти не можем да не вземем отношение и по въпроса за състоянието на Студентски град. Обявяваме се против реституцията и приватизацията на общински земи в района. За нас това е пространство, което би трябвало да бъде място за почивка и самоподготовка на бъдещите вишисти. Вместо това Студентски град е оставен в ръцете на бизнеса, който използва пространството за постигане на максимални печалби. Резултат от това е разцветът на насилие, престъпност, разпространение на наркотици, проституция. Същевременно основни елементи като състоянието на общежитията, сигурността и здравеопазването в района са занемарени.

Не на последно място си поставяме за цел повишаването на демократичността и свободата на словото в нашия университет. В УНСС има монопол върху разпространението на информация. Из студентските организации цари конформизъм. Необходима е повече гласност по студентските въпроси, прозрачност при взимането на решения и зачитане на мнението на студентите.

 Надяваме се с цялостната си дейност да съдействаме за подобряването на положението в сферата на образованието. Опитваме се да създадем алтернативен поток от информация, такъв какъвто не ни предоставят официозните източници в университета, а и извън него. Поставяме акцент върху организирания характер на нашата дейност. Смятаме, че само по този начин ще имаме сили да постигнем нашите цели. 

1 коментар:

  1. Няма да е никак лошо да направим и някаква активизация по въпроса с кандидатстването за стипендии,защото за мен това е пълен фарс.Защо при положение,че кандидатствам за "стипендия за успех",те да ме разследват като човек,който укрива данъци и се занимават с родителите ми и техните доходи,като аз съм вече пълнолетен и почти независим от тях...Това за мен е пълна комедия и не трябва да продължава така,за това и се обръщам към вас,очаквайки някакво развитие по въпроса!

    ОтговорИзтриване